Benvinguts a Calsot de Valls

CALÇOTS I CALÇOTADES

Condicions

Contacte: Contacte -  Telèfon:  640 224 529   Castellano 

Anar a Masia Virtual (particulars)

ALTRES PRODUCTES

Novetats ] Productes ] Servei ] Sorteig ]

CALÇOTADES:

Els Millors del Món

Els nostres Packs de la Calçotada

Calçots tot l'any

La millor Salsa de Calçots

Pitets especials per a Calçotades

Redoltes de vinya del Camp de Tarragona

Altres productes:

Els millors Caves de la zona

Ametlles, avellanes i nous del Camp de Tarragona

Productes Ecològics i Naturals

Oli d'oliva extra verge

Espardenyes de pagès artesanes

Condicions de venda:

1. Generalitats

L'enviament d'una comanda formulada pel Client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda.

2. Comandes

2.1 - Les comandes poden fer-se de diverses maneres: clicant al botó "FER COMANDA" que hi ha en totes les pàgines dels productes; també omplint aquest formulari (en format Word) o enviant un correu electrònic, amb les dades de lliurament (nom, adreça complerta i telèfon de contacte), la forma de pagament i els productes i la quantitat.

2.2 - Les comandes de Calçots i dels Packs de la Calçotada és recomana fer-les amb una setmana d'antelació, per tal de tenir una previsió dels productes a servir i poder-los enviar el més frescos i de la millor qualitat possible.

2.3 - Totes les comandes és podran formular per correu electrònic (escrit) o a través dels formularis de www.calsotdevalls.com. La venda s'entén efectuada en el domicili de l'Associació Sense Límits, entitat propietària i gestora del domini i de la botiga virtual.

3. Lliurament

3.1 - Els lliuraments s'efectuaran en el període màxim de 48 hores des de la sortida del nostre magatzem per als enviaments a la peninsula Ibèrica, i de 4 a 5 dies hàbils per a la resta de destinacions. Es consideraran dies hàbils de dilluns a divendres feiners. L'horari de lliurament serà l'estipulat per l'agència de transports a l'adreça facilitada. En cas d'absència del destinatari, el transportista deixarà un avís d'arribada amb un telèfon de contacte.

Amunt3.2 - Els terminis de lliurament són els pactats amb l'agència de transports Correos Express i tots s'esforçaran a respectar. No obstant això, la seva demora en 24-48 hores, no implicarà l'anul-lació de la comanda. ni cap indemnització.

3.3 - El lliurament es considera efectuat des de que es posa el producte a disposició del Client pel transportista, i el destinatari signa la recepció del lliurament. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades.

3.4 - Si els productes servits no són conformes en naturalesa o en quantitat amb els especificats a la comanda, el client haurà de formular la seva reclamació en els tres (3) dies següents al lliurament enviant un missatge al nostre correu electrònic.

3.5 - En cas d'haver facilitat una adreça de destinació errònia, Sense Límits no serà responsable dels retards o deterioraments en el lliurament.

3.6 - Per tal de poder contactar amb el client i informar-lo de qualsevol assumpte del seu interès referent a l'entrega, aquest haurà de facilitar un número de telèfon on pugui ésser localitzat.

3.7 - Les despeses d'enviament no estàn incloses en els preus dels productes, ja que és calcularan en funció del pes dels mateixos i del lloc d'entrega. Els preus figuren en euros. El I.V.A està inclòs en els preus dels productes.

4. Reserva de propietat - Riscos

AmuntSense Límits es reserva expressament la propietat dels productes lliurats fins al pagament íntegre de la venda, interessos, despeses, etc. En conseqüència, no es considerarà efectuat el pagament, segons la present disposició, de les targetes de crèdit, les transferències, els xecs o qualsevol altre títol que crea obligació de pagar fins que s'arribi a bon fi en el cobrament d'aquests documents.

5. Condicions de pagament

5.1. Excepte estipulació particular, els productes es paguen mitjançant ingrès en compte, transferència bancària, targeta de crèdit o saldo PayPal, i sempre abans de l'enviament de la comanda.

6. Força major

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa de força major. El compliment de l'obligació es demora fins el cessament del cas de força major. Si la força major es perllonga més enllà de set (7) dies pot rescindir-se el contracte a petició d'una de les dues parts, sense cap tipus de indemnització.

7. Altres

7.1. Les presents condicions generals de venda, així com els contractes signats, es regeixen per la legislació aplicable.

7.2. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l'execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un Client serà de la exclusiva competència dels Tribunals de VALLS (Alt Camp) -Catalunya-.Amunt

Anar a l'inici de Calçot de Valls

CALÇOTS I CALÇOTADES

Benvinguts ] Qui som ? ] [ Condicions ] Enviaments ] Seguretat ]

Anar a Masia Virtual (productes del Camp de Tarragona)

ALTRES PRODUCTES

©2016 Associació Sense Límits  -  Contacte:   Contacte - Telf.: 640 224 529 - Castellano 

Sense Límits a Internet:  Alt Camp Info - Directori Alt Camp - Dades Cat - Sense Límits