Masia Virtual

Política

FacebookTwitterComandes / Pedidosmasia@masiavirtual.com Telf. contact:  +34 684 15 19 26

Inici/o ] Calçotada ] Mel / Miel ] Fruits Secs / Frutos Secos ] Oli / Aceite Oliva ] Menjar / Comida ] Cava ] Vi / Vino ] Espardenyes / Alpargatas ]

Per comandes directes / Para pedidos directos: www.masiavirtual.eu

Política de seguretat i de privacitat:

Política de Privacitat/dad de Masia VirtualEls propietaris i responsables del domini i de la pàgina web Masia Virtual, són els titulars de la base de dades generada amb les informacions subministrades pels USUARIS.

A Masia Virtual estem especialment preocupats per la seguretat i per assegurar la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients.

En el moment en què un USUARI envia un correu electrònic, es registra al nostre servidor o realitza una comanda, les seves dades personals, les relatives a la seva forma de pagament i qualsevol altra dada per ell subministrada, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per a respondre el correu o per a tramitar la comanda, així com per a enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar del seu interès.

L'USUARI autoritza el tractament automatitzat de les seves dades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, així com per l'oferta i contractació d'altres productes i serveis de Masia Virtual.

Masia Virtual no cedirà ni entregarà les dades dels seus USUARIS a un tercer sota cap concepte.

S'entendrà que l'USUARI accepta les condicions en completar i acceptar qualsevol dels formularis de recollida de dades.

L'USUARI respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Masia Virtual el dret a excloure dels serveis registrats a tot USUARI que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'USUARI de Masia Virtual podrà en tot moment exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició, comunicant-ho per e-mail a info@masiavirtual.com

Política de seguridad y de privacidad:

Los propietarios y responsables del dominio y de la página web Masia Virtual, son los titulares de la base de datos generada con las informaciones suministradas por los USUARIOS.

En Masia Virtual estamos especialmente preocupados por la seguridad y por asegurar la confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes.

En el momento en que un USUARIO envía un correo electrónico, se registra en nuestro servidor o realiza un pedido, sus datos personales, los relativos a su forma de pago y cualquier otro dato por él suministrado, son incorporadas a nuestra base de datos, utilizándose únicamente para responder al correo o para tramitar el pedido, así como para enviar información sobre ofertas y servicios que puedan resultar de su interés.

El USUARIO autoriza el tratamiento automatizado de los datos suministrados, necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para la oferta y contratación de otros productos y servicios de Masia Virtual..

Masia Virtual no cederá ni venderá los datos del USUARIO a un tercero bajo ningún concepto.

Se entenderá que el USUARIO acepta las condiciones al completar y aceptar cualquiera de los formularios de recogida de datos.

El USUARIO responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Masia Virtual el derecho a excluir de los servicios registrados a todo USUARIO que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de otras acciones que procedan en Derecho.

En cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el USUARIO de Masia Virtual podrá en todo momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por e-mail a info@masiavirtual.com

Inici pàgina

Masia Virtual

Empresa ] Nou / Nuevo ] Servei / Servicio ] Condicions/nes ] Transport/e ] [ Política ] Sorteig / Sorteo ] Comentaris/os ]

FacebookTwitter©2022 Masia Virtual  |  Comandes / Pedidos: masia@masiavirtual.comTelf. contact: +34 684 15 19 26